O nas

Pracownia psychologiczna

Kilka słów o nas

Firma „Psychologgorlice” zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem, przede wszystkim w obszarze psychologicznych badań kierowców i osób starających się o pozwolenia na broń. W ramach współpracy, pracownia świadczy usługi związane z poradnictwem psychologicznym i zawodowym, oraz w zakresie psychologii klinicznej. Ponadto działalność gospodarcza poszerzona jest o wsparcie praktyczne i merytoryczne w projektach (np. #Bezpiecznabudka, 60+B, fundacja Prodriver) dotyczących akcji społecznych oraz nowoczesnych technologii w psychodiagnostyce (SDP-System).

Pracownia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę diagnostyczną firmy Psychotronics(R) oraz niezbędne baterie testowe rekomendowane przez PTP. Doświadczenie zawodowe, wykraczające znacznie poza obszary psychologii, jak i niezbędna wiedza oraz zaplecze merytoryczne – świadczą o profesjonalnym podejściu do klienta, gwarantując sprawne i rzetelne badanie. Obecnie współpracujemy z NZOZ-ami w powiatach: gorlickim, nowosądeckim i tarnowskim; Ośrodkami szkoleniowymi oraz specjalistami z zakresu medycyny pracy, transportu czy prawa transportowego.

Galeria

Zdjęcia naszej pracownii

Nasz zespół

mgr Grzegorz Załęski

Psycholog transportu


Politolog. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Krakowskiej oraz Uniwersytetu SWPS. Właściciel pracowni psychologicznej „Psychologgorlice”. Doświadczenie zawodowe związane z pracą w firmach zajmujących się transportem, działalności w zakresie marketingu politycznego, dydaktyki akademickiej oraz projektów społecznych w ramach smart city.

dr Jan Załęski

Psycholog kliniczny


Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, z blisko 40-letnim doświadczniem pracy w zawodzie psychologa. Specjalista w ramach psychopatologii, w przedmiocie uzależnień, szerokorozumianej klinicystyki, jak i psychoterapii. Pracuje również jako biegły sądowy w zakresie psychologii. Jest autorem kilku artykułów w czasopismach naukowych. Prowadząc prywatną praktykę współpracuje w ramach pracowni „Psychologgorlice”.