Badania na broń

 

Przeprowadzamy :

Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń:

  • palną
  • gazową
  • myśliwską
  • sportową
  • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
  • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych

Badania dla kwalifikowanych pracowników ochrony w zakresie badań psychologicznych.

Badania psychologiczne w zakresie predyspozycji i umiejętności psychologicznych niezbędnych do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego.

Masz pytania? Zadzwoń – tel. 500 409 854

Cena za badanie : 300 zł

Grzegorz Załęski, wpisany do rejestru Małopolskiego Komendanta Policji w Krakowie pod nr 193/2021 w wykazie Psychologów Upoważnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.