Badania w celach orzeczniczych

Przeprowadzamy badania:

  • diagnozę psychologiczną dotyczącą określenia osobowości

  • badanie inteligencji ogólnej – ilorazu inteligencji

  • diagnozę neuropsychologiczną (organika) – stwierdzenie wystąpujących deficytów funkcji poznawczych

  • badanie sprawności psychofizycznej w ramach akcji społecznych i samopoznania.

Masz pytania? Zadzwoń – tel. 500 409 854