Badania na broń. Badania pracowników ochrony

Grzegorz Załęski, wpisany do rejestru Małopolskiego Komendanta Policji w Krakowie pod nr 193/2021 w wykazie Psychologów Upoważnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń:

  • palną 
  • gazową 
  • myśliwską 
  • sportową 
  • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 
  • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych

Przeprowadzamy także badania dla kwalifikowanych pracowników ochrony w zakresie badań psychologicznych.

Ponadto :

  • badania psychologiczne w zakresie predyspozycji i umiejętności psychologicznych niezbędnych do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego.